Revisor i europabolag

Ett europabolag med säte i Sverige måste ha minst en revisor.

Revisorn måste vara godkänd och auktoriserad

Revisorn kan endast vara en godkänd revisor och auktoriserad revisor eller ett revisionsbolag som är registrerat av Revisorsinspektionen.

Vid sidan av företagets revisorer kan så kallade lekmannarevisorer utses.

För banker, försäkrings- och finansbolag gäller särskilda regler. Läs på om respektive företagsformer.