Företagsnamn och verksamhet för europabolag

En av de första sakerna du behöver göra när du startar ett företag är att välja företagsnamn och besluta vilken verksamhet företaget ska ha.

Vi granskar namnförslaget

Namnet är företagets fasad utåt och därför är det viktigt att det skiljer sig åt, exempelvis från andra företagsnamn och varumärken.

Du måste anmäla både namnet och verksamheten till Bolagsverket.

Vi granskar sedan ditt namnförslag, bland annat för att se att inget annat företag har samma namn. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra företagsnamn som är införda i europabolagsregistret.

Tänk på att du kan behöva anmäla företaget till registret mot penningtvätt.

Hjälp att välja företagsnamn

Vi har fördjupad information om vad som gäller för företagsnamn och verksamhetsbeskrivningar. Där hittar du också exempel.

Speciella regler för europabolag

Ett europabolags företagsnamn måste innehålla beteckningen ”SE” antingen före eller efter företagsnamnet. Det är endast europabolag som får ha företagsnamn som innehåller förkortningen ”SE”.

Europabolag med säte i Sverige faller under svenska nationella bestämmelser om företagsnamn.