Firmateckning i europabolag

För europabolag med säte i Sverige gäller reglerna för respektive företagsform (bank, försäkringsbolag eller publikt aktiebolag) för firmateckningen för förvaltningsorganet eller ledningsorganet.

Kort om reglerna för aktiebolag

Bestämmelserna för aktiebolag innebär bland annat att förvaltningsorganet eller ledningsorganet får bemyndiga en ledamot, verkställande direktör eller någon annan att företräda europabolaget och teckna firman. De kan även bestämma att rätten att företräda europabolaget och teckna firman får utövas av två eller flera personer tillsammans.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett sådant bemyndigande.

Minst en firmatecknare måste bo i EES

Minst en av dem som bemyndigas att företräda företaget och teckna firman ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Verkställande direktören får teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder

Verkställande direktör får alltid företräda företaget och teckna firman när det gäller så kallade löpande förvaltningsåtgärder.