Driva europabolag

När uppgifter som finns registrerade har ändrats i ett europabolag med säte i Sverige, måste det anmälas till Bolagsverket.

Anmäl ändringar till oss

Uppgifter som ska anmälas till oss är exempelvis ändring av företagsnamnet, ändring av ledamöter eller ny adress. Om du ändrar verksamheten kan du behöva anmäla företaget till registret mot penningtvätt.

Du kan använda blanketter för aktiebolag.

Ombilda europabolag

Ett europabolag kan ombildas till ett nationellt publikt aktiebolag. En sådan ombildning får ske tidigast två år efter europabolagets registrering och inte förrän de två första årsredovisningarna godkänts.