Europabolag

Europabolag, eller SE-bolag (Societas Europaea) är en europeisk företagsform för gränsöverskridande verksamhet i aktiebolagsform.

Vad är ett europabolag?

Europabolaget är en juridisk person med aktiekapital. Aktiekapitalet i ett europabolag ska vara minst 120 000 euro.

Varje aktieägare är ekonomiskt ansvarig för den del av aktiekapitalet som han eller hon har tecknat.

Särskilda regler gäller för banker, försäkringsbolag och finansbolag.

Registrera hos oss om sätet är i Sverige

Ett europabolag som ska ha sitt säte i Sverige ska registreras hos Bolagsverket. Europabolagets säte och huvudkontor ska finnas i en och samma medlemsstat.

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i ett europabolag måste du ofta betala en avgift. På sidan Europabolag – blanketter, mallar och avgifter ser du vad det kostar att starta, driva och avveckla ett europabolag.