Årsredovisningsguiden för enkelt bolag

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Nej

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Nej

Ska årsredovisning upprättas och ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ett enkelt bolag är inte någon juridisk person. Av detta följer att bolaget som sådant inte är bokföringsskyldigt eller skyldigt att upprätta årsredovisning. I stället är det de enskilda bolagsmännen som var för sig är bokföringsskyldiga för sitt deltagande i verksamheten och som därmed även kan vara skyldiga att upprätta årsredovisning.

Räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 hittar du i Årsredovisningsguiden.