Uppgifter på brev och fakturor m.m. från filialer

Vissa uppgifter, exempelvis företagsnamn och organisationsnummer måste stå på filialens brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser.

Det här måste stå

På filialens brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser ska följande stå:

  • filialens företagsnamn
  • filialens organisationsnummer och i vilket svenskt register filialen är registrerad, exempelvis ”Registrerat i Bolagsverkets filialregister”
  • utländska företagets rättsliga form och säte
  • vilket register det utländska företaget är registrerat i och vilket nummer företaget har i registret.

Om filialen inte skriver uppgifterna

Bolagsverket har möjlighet att vid vite förelägga filialens verkställande direktör att fullgöra skyldigheterna när det gäller brevpapper, fakturor, orderblanketter och webbplatser.