Behöver du registrera en filial?

Ett utländskt företag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom en filial, om det inte bedriver verksamheten i ett svenskt dotterföretag eller en agentur. Om du inte vill registrera en filial kan du söka dispens.

Vilka ska registrera en filial?

Här är några exempel på faktorer som kan göra att ett utländskt företag behöver registrera en filial:

 • verksamheten är yrkesmässig
 • verksamheten bedrivs i vinst- och förvärvssyfte
 • företaget tillhandahåller regelbundet varor eller tjänster i Sverige
 • verksamheten är varaktig
 • verksamheten är omfattande (ekonomiskt eller många anställda).

I vissa fall behöver det utländska företaget inte registrera en filial

Det finns undantag från kravet att registrera en filial, exempelvis för:

 • transporter till och från Sverige, både personer och saker
 • reklam och utställning av varor
 • att ta upp beställningar på varor och liknande
 • konstnärlig verksamhet
 • enstaka uppdrag
 • byggentreprenad som bedrivs under högst 1 år
 • näringsverksamhet som omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i det så kallade EES-fördraget eller motsvarande bestämmelser i EES-avtalet (det gäller om företaget endast tillfälligt bedriver näringsverksamhet i Sverige).

Ansöka om dispens

Om du är osäker på om du behöver registrera en filial eller om du vet att du behöver det men vill slippa, kan du ansöka om dispens. Vi beslutar då om vi anser att det finns krav på att registrera en filial och om det finns några skäl att ge dispens. Du får ett svar av oss när vi fattat ett beslut.

Innehåll i ansökan

Det finns ingen blankett för detta, utan du får skriva en egen dispensansökan där du beskriver verksamheten och upplägget i Sverige. Följande punkter kan vara bra att beskriva:

 • typ av verksamhet
 • hur verksamheten i Sverige ska bedrivas
 • antal anställda
 • omsättning
 • varaktighet
 • fast driftställe.

Om vi behöver fler uppgifter för att kunna besluta i ärendet ber vi dig att komplettera det.

Ansökningsavgift

Avgiften för ansökan om dispens från kravet att registrera en filial är  1 200 kronor.

Överklagande

Om vi beslutar att inte ge dispens från kravet att registrera en filial kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Frågor och svar

Här hittar du några vanliga frågor och svar om kravet att registrera en filial.

Hur vet jag om jag måste registrera en filial?

Huvudregeln är att om ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige och inte gör det genom ett dotterföretag eller en agentur ska du registrera en filial. Om du är osäker kan du skriva till oss och beskriva verksamheten.

Vill du ha ett definitivt beslut behöver du ansöka om dispens från kravet att registrera en filial. Då prövar vi om det över huvud taget är ett krav att registrera filialen. Om vi kommer fram till att det är ett krav prövar vi om det finns skäl att ge dispens.

Företaget har bara en anställd i Sverige, utan att någon omfattande verksamhet bedrivs här. Måste jag registrera filial?

Det är olika faktorer som avgör om du behöver registrera en filial eller inte. Även om företaget endast har en anställd kan det finnas andra faktorer som gör att du måste registrera en filial. Läs mer under rubriken Vilka ska registrera en filial?

När är en verksamhet tillfällig?

Den frågan går inte att svara generellt på. Ett riktmärke kan vara mellan 6 månader och 1 år. Det vill säga om verksamheten ska bedrivas under högst 6 månader eller högst 1 år kan den anses tillfällig och kräver därför inte att du registrerar en filial. Men det kan finnas andra faktorer som gör att du ändå måste registrera en filial, exempelvis vilken typ av verksamhet det är, hur stor omsättningen är och hur många anställda det finns.

Byggverksamhet som bedrivs under högst 1 år behöver inte registrera en filial.

Företaget har redan ett fast driftställe hos Skatteverket. Måste jag registrera en filial?

En registrering hos Skatteverket är inte samma sak som att registrera en filial hos oss på Bolagsverket. Om du registrerat företaget hos Skatteverket kan du därför också behöva registrera en filial hos oss.