Om verklig huvudman för filial

Filialen är själv inte skyldig att göra någon anmälan till registret över verkliga huvudmän. Däremot kan det utländska företag som driver filialen behöva göra en anmälan till registret.

Utländska företag inom EES behöver inte anmäla sig

Utländska företag som har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver inte göra en anmälan till Bolagsverket om de ska anmäla verklig huvudman till ett annat register inom EES.

Anmäl i det utländska företagets namn

Om det utländska företaget ska göra en anmälan, görs det med det namn som företaget har i det utländska registret. Du ska alltså inte använda filialens namn eller organisationsnummer i något läge.

Det utländska företaget kan behöva anmäla sig till registret eftersom det är en utländsk juridisk person med verksamhet i Sverige. Läs mer om reglerna på sidan Utländska juridiska personer med verksamhet i Sverige.