Företagsnamn och verksamhet för filial

Om du ska registrera en filial i Sverige måste du anmäla filialens namn och verksamhet till Bolagsverket. Vi granskar sedan ditt namnförslag, bland annat för att se att namnet skiljer sig från andra företagsnamn och varumärken inom liknande branscher.

Anmäl ändringar

Har filialen eller det utländska företaget bytt namn? Anmäl det till oss.

Rikstäckande skydd för namnet

Namnet på en filial skyddas i hela landet.

Speciella regler för namn på filialer

  • Namnet ska innehålla ordet filial.
  • Om det utländska företaget är en bank ska ordet bank finnas med.

Exempel på företagsnamn:

  • Fantasiord: Cognos filial.
  • Fantasiord + verksamhetsord: Cognos Invest  filial.

Vill du registrera ett extra namn för din filial eller vill du registrera en översättning av ditt namn? Läs mer om särskilt företagsnamn och företagsnamn på främmande språk.

Det särskilda företagsnamnet får inte innehålla

  • det utländska företagets företagsform
  • ordet filial
  • ordet bransch.

Beskriv verksamheten i Sverige i detalj

Du har skydd för ditt namn för den verksamhet som du har registrerad. För att vi ska kunna bedöma om vi kan godkänna ditt namnförslag måste du därför beskriva verksamheten i detalj.

Om du exempelvis ska bedriva handel, måste du skriva inom vilket område du ska bedriva handel. Du måste beskriva verksamheten även om det är så att det utländska företaget enbart har "handel" i sin verksamhetsbeskrivning. För att du ska få din filial registrerad i Sverige måste du därför lägga till inom vilket område handeln bedrivs.