Revisionsberättelse krävs - årsredovisningsguiden för filial

Enligt det val du gjorde på föregående sida, måste filialen ha en auktoriserad eller godkänd revisor som ska lämna en revisionsberättelse.