Ingen revisionsberättelse krävs - årsredovisningsguiden för filial

Enligt det val du gjorde på föregående sida, måste inte filialen ha revisor och ingen revisionsberättelse behöver lämnas.