Prokura för enskild näringsidkare

Om du vill att någon ska kunna företräda dig i allt som gäller din näringsverksamhet kan du ge denna person en handelsfullmakt – en prokura.

Registrera en prokura och prokurist

Anmäl din prokurist i samband med nyregistreringen, i vår e-tjänst på verksamt.se. Prokuran skriver du in under Övriga upplysningar i e-tjänsten. Du måste också skriva in personuppgifter för prokuristen.

För en prokura med särskilt bemyndigande eller kollektivprokura räcker det att du skriver en redogörelse av innehållet.  

Det kostar ingenting att anmäla prokura och prokurist i samband med nyregistrering av ett företag.

En prokurist behöver inte vara registrerad hos Bolagsverket för att prokuran ska gälla men det kan vara enklare att kontrollera prokuran om den är registrerad.

Vem kan vara prokurist?

Personen som företräder dig kallas prokurist. Du kan ge en prokura till

  • en fysisk person
  • en juridisk person
  • flera personer så att den endast kan användas av dem gemensamt (kollektivprokura).

Vad får en prokurist göra?

En skriftlig prokura medför rätt att företräda näringsidkaren inför domstolar och myndigheter.

En prokura med särskilt bemyndigande ger prokuristen rätt att överlåta, ansöka om inteckning i eller upplåta rättighet i näringsidkarens fasta egendom eller tomträtt.

Det går inte att registrera några begränsningar i prokuran, som till exempel att den bara ska gälla viss tid, bara bankärenden eller viss begränsad egendom.

Exempel – Cajin Bageri utser en prokurist

Kurt ska starta Cajin Bageri, men tror att han får svårt att hinna handla allt som behövs själv. Därför utser han en av de anställda, Tore, till prokurist. Tore får då rätt att företräda företaget och bland annat köpa mjöl, socker och annat som berör bageriverksamheten.