Tips för dig som hjälper andra företag

Hjälper du andra företag och lämnar in många ärenden till oss? Då har vi några tips till dig. 

Använd vår e-tjänst på verksamt.se

Du kan använda vår e-tjänst på verksamt.se för att hjälpa andra att anmäla och registrera ett företag Länk till annan webbplats.. Du kan också hjälpa till med att ändra uppgifter i ett redan registrerat företag.

Om du använder blanketter – använd våra

Våra blanketter är bland annat uppbyggda efter hur vår skanner tolkar och i vilken ordning vi lägger in uppgifterna i våra register. Om du väljer att använda blanketter istället för e-tjänster – använd våra och fyll i dem på datorn så kommer registreringen att gå snabbare.

Om du använder blanketter som du gjort själv vill vi att du tydligt beskriver vad du vill, exempelvis om det är en komplettering eller ett nytt ärende.

Ange numret på ditt depositionskonto

Om du betalar via depositionskonto, skriv tydligt vilket nummer kontot har. Betalar du på ett annat sätt, skriv hur.

Snabb information med e-post

Skriv in din e-postadress i anmälan så får du meddelanden från oss snabbare. När ett ärende innehåller brister, skickar vi i första hand meddelandet till kontaktpersonens e-postadress. Har du inte skrivit in någon e-postadress tar det längre tid, för då skickar vi meddelandet med vanlig post.  

Ändra en bolagsordning

Tala tydligt om vad i bolagsordningen som ska ändras, inte bara att den ska ändras. Skriv att ändringen exempelvis gäller redovisningsvaluta eller räkenskapsår. Det är speciellt viktigt vid just dessa typer av ändringar där registreringen måste ske inom en viss tid.

Ändra räkenskapsår

Tala om ifall företaget vill ha ett kortare eller längre räkenskapsår och vilken ny period som företaget vill ha registrerad.

Exempel

Du vill ändra ett räkenskapsår som slutar 2012-12-31. Räkenskapsåret ska istället sträcka sig fram till 2013-04-30. Var tydlig och skriv så här i anmälan: Räkenskapsåret ska förlängas och omfatta perioden 2012-01-01–2013-04-30.

Ändra företrädare

Avanmäl alltid avgående företrädare. När en person har flera uppdrag är det mycket viktigt att det framgår vilka uppdrag som ska avregistreras. En styrelseledamot kan även vara ordförande i styrelsen. Personen kan avanmälas som ordförande men ändå kvarstå som styrelseledamot.

Protokoll med beslut som ska registreras senare eller inte alls

Om du skickar in ett protokoll som innehåller beslut som inte ska registreras alls eller vid ett senare tillfälle – tala om det för oss! Då behöver vi inte fråga dig hur du vill ha det och handläggningen går snabbare.