Lagerbolag

Lagerbolag är företag som bildas enbart för att säljas vidare till en ny ägare.

De som bildar och tillhandahåller lagerbolag kan vara, exempelvis en redovisningskonsult eller revisionsbyrå. Lagerbolag är aktiebolag och följer därför reglerna för aktiebolag.

Har du köpt ett lagerbolag och väntar på registrering av övertagandet?

Just nu (hösten 2021) har vi längre handläggningstider än normalt. Vid nyregistrering av företag ska du anmäla verklig huvudman inom fyra veckor. Med hänsyn till de långa kötiderna kan du som köpt ett lagerbolag vänta med anmälan av verklig huvudman till dess att vi registrerat ditt ärende. Vi kommer inte att utdöma något vite när förseningen beror på våra handläggningstider.

Det första räkenskapsåret 

När du köper ett lagerbolag ska du tänka på att aktiebolagets första räkenskapsår börjar den dag lagerbolaget registrerades hos Bolagsverket – inte då du köper det.

Starta lagerbolag i Företagsärenden för ombud

Lagerbolag i samma serie ska ha samma

  • företagsnamn, med olika siffror, exempelvis ”Blomman 10 AB”
  • verksamhet – lagerbolag får endast ha ägande och förvaltande verksamhet
  • styrelse
  • stiftare, det vill säga personerna som startar företaget.

Läs mer om hur du kommer igång på sidorna Om Företagsärenden för ombud och Instruktion: Starta och ombilda lagerbolag.