Fullmakt för dig som hjälper andra företag

Din kund kan ge dig en fullmakt och med stöd av den kan du skriva under anmälan till Bolagsverket. Det gäller ärenden som skickas in med post och via e-tjänsten Företagsärenden för ombud och för vissa ärenden i e-tjänsterna i verksamt.se.

Endast fysiska personer kan vara ombud

Tänk på att endast du som är en fysisk person kan agera som ombud vid Bolagsverket från och med den 1 juli 2018. Från och med då kommer en fullmakt som är ställd till en juridisk person inte att godtas av Bolagsverket.

Fullmakt i verksamt.se

I e-tjänsterna på verksamt.se Länk till annan webbplats.kan du med en fullmakt lämna in ärenden för ekonomisk förening och bostadsrättsförening. För företagsformerna aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild näringsidkare kan du förbereda ett ärende åt ett företag, men inte skicka in det.

Fullmakt för ärenden som du skickar in med post

Det finns mallar för fullmakter som du kan använda när du skickar in ett ärende med post.

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget som du hjälper ska fylla i mallen och skriva under den. Tänk på att en fysisk person ska få fullmakten och inte ditt företag. Fullmakten skickar du in till Bolagsverket i original eller bestyrkt kopia tillsammans med anmälan.

Fullmakt för Företagsärenden för ombud

I e-tjänsten Företagsärenden för ombud Länk till annan webbplats. kan du skapa avskrifter av den fullmakt som du har fått av din kund. Våra exempel på fullmakter visar hur avskrifterna ser ut.

Registrering av ett nybildat företag

När fullmakten ska användas vid registreringen av ett nybildat företag, ska det tänkta företagsnamnet framgå av fullmakten, exempelvis "Stockholms Bilspecialist under bildande" eller "Megafix AB u.b.".

Fullmakten ska även vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter. Gäller fullmakten ett redan registrerat företag ska organisationsnumret skrivas i fullmakten.