Depositionskonto

Du som hjälper andra företag och skickar in ett stort antal ärenden till Bolagsverket varje år, kan ansöka om att öppna ett depositionskonto hos oss.

Hur fungerar depositionskonto?

Med ett depositionskonto sätter du in ett större belopp till Bolagsverket och registreringsavgifterna dras sedan automatiskt från kontot allt eftersom du skickar in ärenden. Samma ombud kan ha flera depositionskonton.

Ansöka om depositionskonto

  1. Fyll i och skicka in två exemplar av både Avtal om depositionskonto (250 kB) Pdf, 249 kB. och Kunduppgifter – depositionskonto (745 kB) Word, 744 kB. i original.
  2. Bolagsverket granskar och kontrollerar din ansökan. Vi kan också komma att skicka ut kompletterande frågor till dig, för att kunna gå vidare.
  3. Om vi godkänner din ansökan skickar vi tillbaka ett exemplar vardera av avtalet och kunduppgifterna och du får ett kontonummer.
  4. Sätt in din deposition. Lägsta belopp är alltid 20 000 kronor.
  5. Nu kan du börja skicka in ärenden som belastar ditt depositionskonto.

När du har ett depositionskonto kan du ansöka om att bli kund och starta lagerbolag i e-tjänsten Företagsärenden för ombud Länk till annan webbplats..

Ändra uppgifter på depositionskontot

Om du vill ändra uppgifter på ditt depositionskonto, exempelvis kontaktperson eller e-postadress, så skickar du in blanketten Kunduppgifter – depositionskonto (745 kB) Word, 744 kB. till oss med post.

Använda depositionskonto

Med ett depositionskonto kan du betala dina och dina kunders ärenden via kontot.

Ärenden som går via e-tjänsten Företagsärenden för ombud belastar i vissa fall ditt depositionskonto. Om du skickar in ärenden på något annat sätt måste du skriva kontonumret i anmälan:

  • Anmälan på blankett – skriv kontonumret på första sidan. Använder du Bolagsverkets blanketter så finns en särskild ruta för depositionskonto.
  • Anmälan via e-tjänsten verksamt.se – skriv kontonumret under rubriken Övrigt och mejla till avgifter@bolagsverket.se om att ärendet ska kopplas ihop med ditt depositionskonto.

Företagsnamnet (inte personnamn) på den som äger depositionskontot måste alltid anges som kontaktperson i anmälan, både när det gäller blankett eller via verksamt.se.

Av säkerhetsskäl belastar vi bara depositionskontot om din anmälan är korrekt ifylld enligt ovan.

Vi reserverar avgiften för ett ärende direkt när det kommer in och avgiften dras från depositionskontot när vi har registrerat ärendet.

Om du inte skriver kontonumret

Om du inte skriver depositionskontonumret på anmälan, förväntas du betala avgiften på annat sätt, till exempel via vanlig internetbetalning.

Sätta in pengar på kontot

Sätt in depositioner allt eftersom. Lägsta belopp är 20 000 kronor per depositionstillfälle och konto. Tänk på att om du har flera konton måste du sätta in en separat summa på varje konto. Om du vill kan vi skicka ut en påminnelse när ditt konto behöver fyllas på.

Sätt in depositionen på bankgiro 5050-0255. Kom ihåg att skriva depositionskontots OCR-nummer på varje inbetalning.

Vad händer om kontot inte fylls på?

Vi handlägger inte ärenden som du skickar in om du inte har täckning för avgiften på depositionskontot. Då skickar vi ett meddelande till dig om detta. Om du inte sätter in pengar på depositionskontot inom 14 dagar från att du har fått meddelandet kan vi komma att avskriva ärendet.

Kontoutdrag

Vi skickar ett kontoutdrag från ditt depositionskonto en gång i månaden. Kontoutdraget finns också i e-tjänsten Företagsärenden för ombud under rubriken Betalningar.

Överlåta lagerbolagsnamn

Använd vår blankett om du vill överlåta ett lagerbolagsnamn till ett annat företag eller depositionskonto.

Observera att företaget som ska överta lagerbolagsnamnet måste ha ett depositionskonto hos Bolagsverket. Du kan läsa om hur man ansöker om depositionskonto längre upp på denna sida.

Om du som ska överta lagerbolagsnamnet även vill använda e-tjänsten Företagsärenden för ombud Länk till annan webbplats., ska du fylla i ansökan om att bli kund i tjänsten.

Avsluta depositionskonto

Använd vår blankett om du vill avsluta ditt depositionskonto.