Du som är asylsökande eller nyanländ

Både du som är asylsökande eller nyanländ kan starta företag i Sverige.

För dig som är asylsökande

Som asylsökande kan du starta företag medan asylprövningen pågår. För att starta företag behöver du vara godkänd för F-skatt i Sverige. Du måste också ha ett samordningsnummer. F-skatt och samordningsnummer Länk till annan webbplats.söker du hos Skatteverket.

Viktigt att tänka på för dig som är asylsökande

Tänk på att du som asylsökande företagare inte kan ångra dig och söka arbetstillstånd om din ansökan om asyl avslås. Om du varit anställd i fyra månader och har ett löfte om minst 12 månaders fortsatt anställning kan du däremot söka arbetstillstånd om din ansökan om asyl avslås.

Läs mer om vilka regler som gäller för att starta företag i Sverige på Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Informationen finns på svenska, engelska, franska, persiska, dari, arabiska, ryska, tigrinja, somaliska och spanska.

För dig som fått uppehållstillstånd

Om du fått uppehållstillstånd ska du folkbokföra dig hos Skatteverket.

Viktigt att tänka på för dig som har tillfälligt uppehållstillstånd

Du som har fått status som flykting får uppehållstillstånd i tre år. Du som har fått status som alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader. Om du kan försörja dig på ditt företag när ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har du möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Tänk på att det kan vara svårare för myndigheterna att bedöma om du kan försörja dig som egenföretagare än om du är anställd.

Läs mer om uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Att starta företag

Välja företagsform

Aktiebolag

Handelsbolag

Ekonomisk förening

Enskild näringsidkare

Väljer du att starta företag som enskild näringsidkare ska du skicka in anmälan till Skatteverket istället för Bolagsverket. Du kan, men behöver inte, registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket.

Välja företagsnamn

Ett bra namn på ditt företag gör det lättare för dina kunder och andra att hitta företaget.

Företagsnamn

Registrera hos Bolagsverket

När du ska registrera företaget ska du skicka in blanketten Nyregistrering till Bolagsverket.

Blanketter, mallar och avgifter

Om du har en svensk e-legitimation kan du logga in i vår e-tjänst på verksamt.se för att registrera företaget hos Bolagsverket.

Betala avgift till Bolagsverket

Du måste betala en avgift när du registrerar företaget. Avgiften är olika beroende på vilken typ av företag du ska registrera och om du ansöker på verksamt.se eller på en blankett.

Avgifter

Vad är Bolagsverket?

Bolagsverket är en statlig myndighet. Vi registrerar uppgifter om företag och föreningar i Sverige.

Om oss

Rådgivare som hjälper nyanlända

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats. kan hjälpa dig vidare med rådgivning när du vill starta och driva företag.