Resolution är ett sätt att hantera banker i kris

Resolution är ett särskilt förfarande som innebär att krisdrabbade banker, kreditinstitut och värdepappersbolag ska rekonstrueras eller avvecklas under ordnade former för att skydda skattebetalarna och bevara finansiell stabilitet.

Riksgäldens beslut ska registreras hos Bolagsverket

Om Riksgälden har beslutat att försätta en bank eller ett institut i resolution ska det registreras hos Bolagsverket.

Riksgälden Länk till annan webbplats. är den myndighet som ansvarar för både förberedelser och hantering av banker och andra institut i kris.