Årsredovisningsguiden för banker och försäkringsföretag

Är du osäker på om du måste upprätta och skicka in årsredovisning och revisionsberättelse? Vad den i så fall ska innehålla och vem som ska skriva under? De här guiderna hjälper dig att göra rätt.