Banker och försäkrings- och tjänstepensionsföretag

Bolagsverket är registreringsmyndighet för banker och försäkrings- och tjänstepensionsföretag. Det innebär att en nystartad bank eller ett nystartat försäkrings- och tjänstepensionsföretag ska anmälas till oss för registrering. Anmäl ändringar också eftersom det är viktigt att uppgifterna i registret är korrekta.

Anmäl till Bolagsverket

Använd våra blanketter och se vad det kostar att göra ändringar.

Vi registrerar banker och försäkrings- och tjänstepensionsföretag

I bankregistret registrerar vi:

 • bankaktiebolag
 • sparbank
 • medlemsbank
 • bankfilialer.

I försäkringsregistret registrerar vi:

 • försäkringsaktiebolag
 • ömsesidiga försäkringsbolag
 • försäkringsföreningar
 • tjänstepensionsaktiebolag
 • ömsesidiga tjänstepensionsbolag
 • tjänstepensionsförening
 • försäkringsfilialer.

Finansinspektionen sköter tillstånd och tillsyn

Frågor som rör tillstånd och tillsyn sköts av Finansinspektionen. Läs mer om vilka ärenden som sköts av Bolagsverket respektive Finansinspektionen på sidan Ärendehantering.

Skicka in årsredovisningen

Bankerna och försäkrings- och tjänstepensionsföretagen måste varje år skicka in en årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket. I vår årsredovisningsguide kan du bland annat läsa vad årsredovisningen ska innehålla.

Företagsnamnet på banker, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Det finns särskilda regler för vad företagsnamnet måste innehålla för banker, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

Rapportera betalningar som företaget gjort till myndigheter

Om företaget är verksamt inom utvinningsindustrin eller avverkning av naturskog måste ni varje år skicka in en rapport till Bolagsverket. Den ska visa vilka betalningar som företaget gjort till myndigheter under året. Rapportkravet gäller bland annat kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag.

Rapportera betalningar som företaget gjort till myndigheter

Frågor?

Hör av dig till oss om du har frågor om banker och försäkringsföretag, exempelvis hur det går till att registrera och fusionera dem. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Sök banker och försäkrings- och tjänstepensionsföretag i Näringslivsregistret

I Näringslivsregistret Länk till annan webbplats. kan du söka information om registrerade banker, försäkrings- och tjänstepensionsföretag och andra företag.