Företagsinteckningar för dig som jobbar på bank

Här hittar du information om företagsinteckningar och om e-tjänsten Företagsinteckning.

Fördjupa dig i företagsinteckningar

Vill du veta mer om företagsinteckningar, exempelvis vilka inskrivningsåtgärder som finns? Då kan du läsa på våran sida om företagsinteckningar.

E-tjänsten Företagsinteckning för banker och andra kreditgivare

I e-tjänsten Företagsinteckning kan du som arbetar på en bank eller hos en kreditgivare hantera företagsinteckningar Länk till annan webbplats.på ett säkert sätt. Du kan bland annat flytta och begära företagsinteckningsbrev. Du kan också konvertera företagsinteckningsbrev på papper till elektroniska brev och tvärtom.

Gravationsbevis är en förteckning över företagsinteckningar

Vill du se samtliga uppgifter som finns om en företagare i företagsinteckningsregistret? Då kan du beställa ett gravationsbevis.