Årsredovisningsguiden för statlig myndighet

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till

Regeringen

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast den 22 februari


Bestämmelser

2 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag