Årsredovisningsguiden för räkenskapsår som inleds före 2006-12-31

Detta är en sammanställning över vilka företags- och föreningsformer som ska upprätta årsredovisning och revisionsberättelse, samt vart dessa ska skickas.

Se information om företagsformen:

Aktiebolag

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska vara inlämnad?

Senast en månad efter det att årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Förseningsavgift, vite, likvidation

Laghänvisning?

6:1 p 1 BFL 8:3 p 1 ÅRL 8:6 och 13 ÅRL 25:11 p 2 ABL

Bankaktiebolag

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Så snart årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

8:5 och 7 ÅRKL

Bostadsrättsföreningar

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall


Efter anmodan

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast en månad efter det att årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

6:1 p 2 BFL 8:3 p 2 ÅRL

Bostadsföreningar

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall


Efter anmodan

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast en månad efter det att årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

6:1 p 2 BFL 8:3 p 2 ÅRL

Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

I vissa fall

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall


Efter anmodan

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

5 p EEIGL 6:1 BFL

Ekonomiska föreningar

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall


Efter anmodan

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast en månad efter det att årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

6:1 p 2 BFL 8:3 p 2 ÅRL

Enkla bolag

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

I vissa fall

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall


Efter anmodan

Skickas till?

Bolagsverket

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

6:1 p 6-7 BFL

Övrigt?

Ett enkelt bolag är inte en juridisk person

Enskilda näringsidkare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

I vissa fall

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall


Efter anmodan

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

6:1 p 6-7 BFL 8:3 p 5 ÅRL

Övrigt?

En enskild näringsidkare är en fysisk person

Filialer

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

I vissa fall

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast sju månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

13 och 30 pp FilL 8:3 p 2 ÅRL

Försäkringsaktiebolag

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.
Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger?

Så snart årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

8:5 ÅRFL

Handelsbolag (med en eller flera juridiska personer som delägare)

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

6:1 p 3 BFL 8:3 p 3 ÅRL

Handelsbolag (med endast fysiska personer som delägare)

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

I vissa fall

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall


Efter anmodan

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

6:1 p 6-7 BFL 8:3 p 5 ÅRL

Hypoteksinstitut

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Så snart årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

8:5 och 7 ÅRKL

Ideella föreningar

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

I vissa fall

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall

 

Efter anmodan

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

2:2 BFL 6:1 p 6-7 BFL 8:3 p 5 ÅRL

Kreditmarknadsbolag

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast en månad efter det att årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Förseningsavgift, vite

Laghänvisning?

8:1 ÅRKL 8:6 och 13 ÅRL

Kreditmarknadsföreningar

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast en månad efter det att årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

8:1 ÅRKL

Kommanditbolag (med en eller flera juridiska personer som delägare)

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

6:1 p 3 BFL 8:3 p 3 ÅRL

Kommanditbolag (med endast fysiska personer som delägare)

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

I vissa fall

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall

 

Efter anmodan

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

6:1 p 6-7 BFL 8:3 p 5 ÅRL

Kommuner

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Laghänvisning?

8:14-20 KL

Övrigt?

Till fullmäktige senast den 15 april

Medlemsbanker

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Så snart årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

8:5 och 7 ÅRKL

Sambruksföreningar

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall

 

Efter anmodan

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Senast en månad efter det att årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

6:1 p 6-7 BFL 8:3 p 5 ÅRL

Samfällighetsföreningar

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

I vissa fall

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall

 

Efter anmodan

Skickas till?

Bolagsverket

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

2:2 BFL 6:1 p 6-7 BFL 8:3 p 5 ÅRL

Övrigt?

Samfällighets­föreningar registreras hos lantmäteri­myndigheten i säteslänet

Sparbanker

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Så snart årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

8:5 och 7 ÅRKL

Statliga myndigheter

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Regeringen

Laghänvisning?

2:1 FÅRB

Övrigt?

Till regeringen senast den 22 februari

Stiftelser

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

I vissa fall

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

I vissa fall

Skickas till?

Länsstyrelsen

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

2:3 och 6:1 p 5 BFL 8:3 p 4 ÅRL

Understödsföreningar

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning?

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)?

Så snart årsredovisningen är fastställd

Sanktioner?

Vite

Laghänvisning?

8:5 och 7 ÅRFL

Ömsesidiga försäkringsbolag

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Skyldighet att upprätta årsredovisning

Ja

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse

Ja

Skickas till

Bolagsverket

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska vara inlämnad (om sådan skyldighet föreligger)

Så snart årsredovisningen är fastställd

Sanktioner

Vite

Laghänvisning

8:5 och 7 ÅRF

Skyldighet att upprätta årsredovisning

Företag vars årliga nettoomsättning normalt överstiger 20 prisbasbelopp är (enligt 1:2 och 6:1 BFL) skyldiga att upprätta årsredovisning om:

 • antalet anställda de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 10, eller
 • nettovärdet av tillgångarna i verksamheten, enligt en balansräkning för räkenskapsåret, överstiger 24 miljoner kronor.

Moderföretag är skyldiga att upprätta årsredovisning om:

 • antalet anställda hos koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 10, eller
 • nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt balansräkningar för koncernföretagens senaste räkenskapsår, på moderföretagets balansdag överstiger 24 miljoner kronor.

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse - i vissa fall

Vissa företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning är också skyldiga att självmant ge in den till Bolagsverket.

Enligt 8:3 p 5 ÅRL (för ekonomiska föreningar finns samma bestämmelse i 8:3 p 2 ÅRL) är ett företag skyldigt att självmant skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om:

 • företaget bedriver näringsverksamhet och nettovärdet av tillgångarna i företaget, enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren, överstiger 1 000 prisbasbelopp, eller
 • antalet anställda under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200.

Moderföretag är skyldigt att självmant skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket om:

 • något av koncernföretagen bedriver näringsverksamhet och nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt fastställda balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren, överstiger 1 000 prisbasbelopp, eller
 • antalet anställda hos koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200.

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse - efter anmodan

Företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning men som inte är skyldiga att självmant skicka in den, kan föreläggas att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Bolagsverket utfärdar ett sådant föreläggande när någon begär det.

Moderföretag är dock alltid skyldiga att ge in koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket.

Skyldighet att upprätta årsredovisning och skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse för enkla bolag

Ett enkelt bolag är inte någon juridisk person. Av detta följer att bolaget som sådant inte är bokföringsskyldigt eller skyldigt att upprätta årsredovisning. I stället är det de enskilda bolagsmännen som var för sig är bokföringsskyldiga för sitt deltagande i verksamheten och därmed även kan vara skyldiga att upprätta årsredovisning.

Skyldighet att upprätta årsredovisning och skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse för filialer

För en filials redovisningshandlingar gäller i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Redovisningshandlingarna ska skickas in till Bolagsverket senast sju månader från utgången av filialens räkenskapsår.

Filialer till utländska företag som har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget och som lyder under lagstiftningen i ett EES–land behöver inte ge in filialens redovisningshandlingar till Bolagsverket. Bolagsverket ska dock ha in räkenskapshandlingarna för hela det utländska företaget när de gjorts offentliga i företagets hemland. Se vidare 11–14 §§ FilL.

Statliga myndigheter

För myndigheter som lyder omedelbart under regeringen, se förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Skyldighet att upprätta årsredovisning för stiftelser

Följande stiftelser är enligt 2:3 BFL alltid bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisning enligt 6:1 BFL:

 • stiftelser som bedriver näringsverksamhet
 • moderstiftelser
 • insamlingsstiftelser
 • kollektivavtalsstiftelser enligt 11:3 SL
 • stiftelser som bildats av eller tillsammans med stat, kommun eller landsting
 • pensionsstiftelser enligt 9 § TrL
 • personalstiftelser enligt 27 § TrL.

Övriga stiftelser är bokföringsskyldiga, och skyldiga att upprätta årsredovisning, om värdet av tillgångarna överstiger 10 prisbasbelopp.

Undantag: En stiftelse som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga bara på grund av att tillgångarnas värde överstiger 10 prisbasbelopp, är inte skyldig att upprätta årsredovisning.

Skyldighet att upprätta årsredovisning för ideella föreningar och samfällighetsföreningar

Ideella föreningar och samfällighetsföreningar är skyldiga att upprätta årsredovisning om:

 • värdet av tillgångarna överstiger 30 prisbasbelopp eller föreningen bedriver näringsverksamhet och
 • den årliga nettoomsättningen normalt överstiger 20 prisbasbelopp och antalet anställda överstiger 10 eller nettovärdet av tillgångarna överstiger 24 miljoner kronor.

Moderföreningar är skyldiga att upprätta årsredovisning om:

 • antalet anställda i koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 10 eller
 • nettovärdet av koncernföretagens tillgångar överstiger 24 miljoner kronor.

Skyldighet att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse för stiftelser

För de flesta stiftelser gäller enligt 8 kapitel 3 § 4 p ÅRL en generell skyldighet att skicka in årsredovisningen till länsstyrelsen. För vissa stiftelser (kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som avses i 9:10 SL) gäller i stället att handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Sanktioner

Sanktioner om årsredovisningen och revisionsberättelsen inte kommer in eller kommer in för sent:

Förseningsavgift

Ett aktiebolag ska betala en förseningsavgift om årsredovisningen och revisionsberättelsen (och i förekommande fall koncernredovisning och revisionsberättelse) inte har kommit in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

Likvidation

Ett aktiebolag som inte har kommit in till Bolagsverket med sin årsredovisning och revisionsberättelse inom elva månader från räkenskapsårets utgång kan sättas i likvidation av Bolagsverket.

Vite

Aktiebolag samt andra företag och föreningar som inte skickar in sina årsredovisningar, revisionsberättelser eller delårsrapporter kan få betala vite.

Laghänvisningar och förkortningar

ABL aktiebolagslagen (2005:551)

BFL bokföringslagen (1999:1078)

BFN bokföringsnämnden

BrL bostadsrättslagen (1991:614)

EEIG europeiska ekonomiska intressegrupperingar

FilL filiallagen (1992:160)

LEF lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

FÅRB förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning

KL kommunallagen (1991:900)

EEIGL lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

LMB lagen (1995:1570) om medlemsbanker

SBL lagen (1975:417) om sambruksföreningar

SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SL stiftelselagen (1994:1220)

TrL lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse

ÅRL årsredovisningslagen (1995:1554)

ÅRFL lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

ÅRKL lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Lagar och förordningar

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar.