Årsredovisningsguiden för statlig myndighet

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Regeringen

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast den 22 februari

Bestämmelser

2 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag