Årsredovisningsguiden

Är du osäker på om du måste upprätta och skicka in årsredovisning och revisionsberättelse? Vad den i så fall ska innehålla och vem som ska skriva under? Den här guiden hjälper dig att göra rätt.

Vilket räkenskapsår gäller årsredovisningen?

Guiden är indelad i tre delar eftersom reglerna ändrats genom åren. Du väljer guide efter när det räkenskapsår du har frågor om inleds.

Aktuella räkenskapsår

Räkenskapsåret inleds 2010-11-01 eller senare

Räkenskapsår som inleddes före 2010

Räkenskapsåret inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Räkenskapsåret inleds före 2006-12-31

Skicka in årsredovisningen

Du kan lämna in årsredovisningen digitalt, men du kan fortfarande skicka en årsredovisning med posten till oss också.

Adress

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall