Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolag är den vanligaste företagsformen för flera personer. Här har vi samlat övergripande information om aktiebolag.

Starta aktiebolag

Ett aktiebolag blir en juridisk person när det registreras hos Bolagsverket.

När du startar ett aktiebolag måste du sätta in 25 000 kronor eller saker värda 25 000 kronor i företaget. De som sätter in pengarna eller sakerna kan förlora dem.

Du ska bland annat:

Skapa en checklista Länk till annan webbplats.på verksamt.se för att starta ditt företag.

Företagsnamnet måste skilja sig från namn på andra företag

Välj ett företagsnamn och besluta vilken verksamhet företaget ska ha. Vi granskar ditt förslag och godkänner det om det inte är för likt namnet på något annat företag i samma bransch. Ett aktiebolags namn skyddas i hela landet.

Företagsnamn för aktiebolag ska innehålla ett av följande:

  • ordet aktiebolag
  • förkortningen AB.

Vi har fördjupad information om de regler för företagsnamn som alla företagsformer måste följa.

Bolagsordningen är företagets samling med regler

I bolagsordningen bestäms bland annat vad företaget ska heta, hur många aktier företaget har och om företaget ska ha revisor.

På bolagsstämman kan aktieägarna besluta att ändra i bolagsordningen, och då ska du skicka in en ny bolagsordning till oss.

Aktierna ges till de som betalat aktiekapitalet

När du startar företaget får de som betalat till aktiekapitalet aktier. När företaget är registrerat kan aktiekapitalet förändras, till exempel för att få in mer pengar.

Ingen myndighet vet vem som äger aktier i ett företag, utan det står i företagets aktiebok.

Ta beslut för att driva företaget

I ett aktiebolag behöver olika beslut tas, för att företaget ska fungera och utvecklas.

Varje år ska aktieägarna samlas på en årsstämma där de tar beslut. Där väljer de vilka som ska sitta i styrelsen. Styrelseledamöterna kan sedan ta beslut om vissa saker på sina styrelsemöten.


Hur ett aktiebolag är organiserat. Bolagsstämma, aktieägare, styrelse, ordförande, vd, firmatecknare och eventuell revisor.

Personer i företaget

Det minsta möjliga aktiebolaget består av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

  • Styrelseledamöterna i styrelsen leder arbetet i företaget. Om styrelsen består av minst två ledamöter måste en ledamot vara ordförande.
  • Styrelsesuppleanterna ersätter ledamöterna när de inte kan delta i styrelsens arbete. Om styrelsen består av en eller två ledamöter måste det finnas minst en suppleant.
  • Vd:n (den verkställande direktören) sköter den löpande förvaltningen. För de flesta företag är det valfritt att ha en vd.
  • Firmatecknarna får bland annat skriva under avtal för företaget.
  • Verklig huvudman är den som ytterst äger eller kontrollerar företaget.
  • Aktieägarna deltar på bolagsstämman och tar beslut där och kan ta del av företagets vinstutdelning.
  • Revisor är valfritt för de flesta företag att ha. Skriv i bolagsordningen vad som gäller för ditt företag.

Årsredovisningen ska in till oss varje år

Varje år måste du lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Den visar om aktiebolaget har gått bra eller dåligt under året.

Storleken på aktiebolaget spelar roll

När ditt företag växer börjar fler krav gälla. Företaget måste ha revisor när det passerat vissa gränsvärden för antalet anställda, summan i balansomslutningen eller summan i nettoomsättningen. Företag som har revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.

Det finns särskilda regler för företag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget, så kallade fåmansföretag. Reglerna gäller vid utdelning eller vid försäljning av företaget. Skatteverket har mer information om detta.

Avveckla aktiebolaget när det inte ska drivas vidare

Du kan avveckla aktiebolaget. Då finns det inte längre. Avveckla kan du göra genom:

Du kan också sälja alla dina aktier till en annan person. Då fortsätter företaget finnas men du har inget med det att göra.

Om du inte gör något i företaget under ett år, kallas företaget informellt vilande aktiebolag . Du måste ändå skicka in en årsredovisning till oss och uppfylla andra krav.

Publika aktiebolag säljer aktier på den öppna marknaden

Det finns privata och publika aktiebolag. De flesta aktiebolag är privata aktiebolag. Privata aktiebolags aktier får inte erbjudas till fler än 200 personer.

Publika aktiebolag måste ha 500 000 kronor i aktiekapital. De erbjuder aktier på den öppna marknaden.

Mer information om aktiebolag

Vi på Bolagsverket har många webbsidor om aktiebolag.

verksamt.se Länk till annan webbplats.utför du många ärenden för ditt aktiebolag. Där finns många tips och verktyg och övergripande information om regler.

Hos Skatteverket Länk till annan webbplats.kan du läsa om skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Varje år ska du lämna in en deklaration för aktiebolaget till dem. De har kostnadsfria informationsträffar och webbseminarier du kan anmäla dig till.

Du hittar detaljerade vägledningar hos Bokföringsnämnden Länk till annan webbplats.för hur du ska sköta bokföringen. Du ska bland annat bokföra alla affärshändelser löpnade. Du är skyldig att följa lagar om bokföring och Bokföringsnämndens normgivning.

Du kan anlita hjälp om du ska genomföra vissa krångliga ändringar i ditt aktiebolag.