Särskild delgivningsmottagare

Om ett aktiebolag eller en förening inte har någon behörig ställföreträdare som bor i Sverige måste styrelsen utse och anmäla en särskild delgivningsmottagare. Det gör du på verksamt.se.

Som behörig ställföreträdare räknas:

  • en styrelseledamot
  • en särskild firmatecknare
  • den verkställande direktören i ett aktiebolag, men inte i en förening.

En särskild delgivningsmottagare tar emot handlingar som skickas med delgivning

En särskild delgivningsmottagare har rätt att ta emot delgivning för företagets eller föreningens räkning. Med delgivning menas att ta emot en handling och bekräfta att du har gjort det.

Det finns regler om vilka handlingar som ska skickas med delgivning. Exempel på sådana handlingar är när tingsrätten utfärdar en stämning och när Bolagsverket skickar ett föreläggande om likvidation.

Delgivningsmottagaren ansvarar för sitt uppdrag men har i övrigt ingen behörighet att företräda företaget eller föreningen.

Vem kan vara särskild delgivningsmottagare?

En särskild delgivningsmottagare

  • ska vara minst 18 år
  • ska vara folkbokförd i Sverige, och ha ett personnummer med tio siffror
  • får inte ha förvaltare enligt föräldrabalken
  • bör inte också vara företagets revisor.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in blanketten Ändringsanmälan, nr 817 (387 kB) Pdf, 387 kB., för att anmäla den särskilda delgivningsmottagaren till oss.