Behövs dispens för aktiebolaget?

Undersök om det är möjligt att organisera ledningen av företaget så att det inte behövs någon dispens.  Sök inte dispens i onödan.

Går det att göra så att dispens inte behövs?

Undersök om det är möjligt att organisera ledningen av företaget så att det inte behövs någon dispens. Ett svenskt företag har oftast åtminstone någon del av verksamheten eller administrationen i Sverige. Normalt hålls bolagsstämmor och styrelsemöten i Sverige.

Även om det inte är ett krav enligt huvudreglerna kan det därför vara en fördel att företaget har åtminstone en styrelseledamot som bor i Sverige. Bland annat kan det underlätta kontakter med svenska kunder, leverantörer och myndigheter.

Dessutom behöver företaget inte någon särskild delgivningsmottagare om företaget inte behöver dispens.

Går det att minska antalet dispenser som behövs?

Undersök om det går att minimera antalet dispenser som företaget behöver. Om företaget ska ha särskilda firmatecknare kan exempelvis även en styrelseledamot som bor i Sverige eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vara särskild firmatecknare. Då behövs inte dispens för de andra särskilda firmatecknarna.

Om du undrar när dispens behövs eller hur många dispenser som företaget kan behöva, kontakta oss innan du skickar in anmälan om ändring av styrelsen och dispensansökan. Det kan underlätta när företaget planerar antalet företrädare med olika bosättning. Ibland kan små ändringar göra att behovet av dispens faller bort helt eller delvis eller att det blir lättare att få dispens. Men vi kan inte ge några besked i förväg om företaget ska få dispens.