Uppgifter på webbplats, fakturor m.m. för aktiebolag

Här kan du läsa om vilka uppgifter ett aktiebolags webbplats, fakturor, brev, e-post och orderblanketter ska innehålla.

Skriv företagsnamn, ort  och organisationsnummer

Ett aktiebolags webbplats, fakturor, brev, e-post och orderblanketter ska innehålla företagsnamnet, den ort där styrelsen har sitt säte samt företagets organisationsnummer. Det finns också ytterligare regler för exempelvis fakturor. Denna information bygger på de bedömningar som Bolagsverkets hittills har gjort.

Företagsnamnet

  • Skriv ut hela företagsnamnet som det är registrerat.
  • Skriv ut ordet ”aktiebolag” om det är utskrivet i den registrerade bolagsordningen.
  • Ett publikt aktiebolag, som inte har ordet publikt i sitt företagsnamn ska skriva ut ”(publ)” efter företagsnamnet.
  • Har företaget gått i konkurs eller likvidation, lägg till ”i konkurs” eller ”i likvidation” efter företagsnamnet.

Tillstånd att inte nämna företagsnamnet på webbplatsen

Om det finns särskilda skäl kan Bolagsverket ge tillstånd till ett aktiebolag att inte nämna företagsnamnet på sin webbplats. I så fall måste du i stället skriva ut att företaget är ett aktiebolag samt skriva att det är ett privat eller publikt aktiebolag. Ett tillstånd är tidsbegränsat och får även ha villkor, exempelvis att det på webbplatsen ska finnas lättillgänglig information om hur man kan få information om företagsnamnet.

Kommun (säte)

Skriv ut den ort där styrelsen har sitt säte. Med ort menar vi här den kommun som står i den registrerade bolagsordningen och i aktiebolagsregistret.

Exempel

Om det registrerade sätet är Göteborgs kommun och företaget i sitt brevpapper med mera, har skrivit postadressen till ”Kungsgatan 11, 419 19 Göteborg”, behöver du inte skriva ut sätet särskilt.

Exempel

Om företaget har adress i Västra Frölunda och det registrerade sätet är Göteborgs kommun, måste det på webbplatsen, i fakturor, brevpapper och orderblanketter stå ”Säte: Göteborg” även om Västra Frölunda ingår i Göteborgs kommun.

Organisationsnummer

Skriv ett av följande:

  • ett korrekt organisationsnummer, exempelvis 556123-4567
  • momsregistreringsnumret, exempelvis SE556123456701.

Den som är skattskyldig och registrerad på Skatteverket för mervärdesskatt (moms) ska, skriva sitt momsregistreringsnummer på fakturan vid i princip all försäljning.

Företagsnamnet, förklarande ord som ordet organisationsnummer samt själva numret måste skrivas och placeras på ett så tydligt sätt att inga oklarheter kan uppstå.

Om momsregistreringsnumret inte innehåller organisationsnumret

I vissa fall krävs en extra tydlighet och företaget bör då skriva ut både organisationsnumret och momsregistreringsnumret. Det behövs i de situationer när det momsregistreringsnummer som ska användas vid den aktuella affären inte innehåller företagets organisationsnummer. Sådana fall är när den aktuella affären ska gälla för en så kallad mervärdesskattegrupp, ett enkelt bolag eller ett partrederi som företaget ingår i.

Verksamhet under särskilt företagsnamn

Om webbplatsen, fakturan, brevet eller orderblanketten gäller den verksamhet som företaget driver under ett särskilt företagsnamn bör även det särskilda företagsnamnet stå med.

Du måste då skriva:

  • det särskilda företagsnamnet
  • företagsnamnet för hela företaget.

Exempel

Bogax Cars,särskilt företagsnamn till Bogax Scandinavia Aktiebolag.

Ytterligare regler för fakturor och handelsdokument

Tänk på att det finns ytterligare regler om hur exempelvis en faktura ska vara utformad och vilka uppgifter den ska innehålla. Fakturan ska inte bara fungera för kunden utan också för revisorerna och Skatteverket med flera.

Vid internationell handel och tullbehandling finns flera krav för handelsdokumenten.

Vite

Bolagsverket har möjlighet att vid vite förelägga en styrelseledamot eller den verkställande direktören att fullgöra aktiebolagets skyldigheter i frågan om webbplatser, fakturor, brev och orderblanketter.