Starta aktiebolag

Här ser du hur det går till att starta ett aktiebolag. Din anmälan gör du i vår e-tjänst på verksamt.se!

Så går det till att starta ett aktiebolag

  1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning
  2. Teckna och betala aktier
  3. Banken ordnar bankintyg och annat du som företagare behöver
  4. Skriv under stiftelseurkunden
  5. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
  6. Bolagsverket registrerar företaget
  7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor

Ta fram en checklista Länk till annan webbplats. för vad just du behöver göra och tänka på inför företagsstarten.

1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning

Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. Du och eventuellt andra stiftare beslutar att starta ett aktiebolag.

Ni ska då upprätta ett dokument som kallas stiftelseurkund. Stiftelseurkunden ska bland annat ange hur mycket som ska betalas för varje aktie, uppgift om funktionärer i aktiebolaget och ett förslag till en bolagsordning. I bolagsordningen står det bland annat vilket namn och vilken verksamhet företaget ska ha.

På verksamt.se hittar du information som kan hjälpa dig när du ska välja företagsnamn Länk till annan webbplats..

2. Teckna och betala aktier

Du som startar aktiebolaget köper (tecknar) också aktier i företaget. Det gör du genom att ange hur många aktier du ska teckna i stiftelseurkunden. Alla som tecknar aktier måste skriva under aktieteckningen. Det är inget krav att alla stiftare tecknar aktier i företaget.

Du kan betala aktier genom att sätta in pengar på ett särskilt konto i banken eller med så kallad apportegendom. Det krävs minst 25 000 kronor i aktiekapital för privata aktiebolag och minst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

3. Banken ordnar bankintyg och annat du som företagare behöver  

Din bank ordnar de banktjänster du som företagare behöver. De ska också ta fram ett bankintyg på svenska som du ska skicka till Bolagsverket. Intyget ska visa att aktiekapitalet är inbetalt. När du använder vår e-tjänst på verksamt.se för att starta aktiebolaget, ska banken lämna bankintyget direkt i e-tjänsten genom att kontaktpersonen på banken skriver under det med sin e-legitimation.

4. Skriv under stiftelseurkunden

När alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är aktiebolaget bildat. Se även punkt 6 om vikten av registrering för att aktiebolaget ska kunna agera fullt ut.

5. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Anmäl företaget för registrering till Bolagsverket. Anmälan måste ni lämna in senast sex månader efter att stiftelseurkunden har upprättats.

6. Bolagsverket registrerar företaget

Bolagsverket beslutar om registrering och företaget får då ett organisationsnummer. När registreringen är gjord blir företaget en juridisk person och verksamheten kan sätta igång.

7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor

Alla nyregistrerade aktiebolag måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket inom fyra veckor från registreringen.

Beställ inget innan namnet är godkänt

Tänk på att inte beställa trycksaker, skyltar eller liknande förrän registreringen av ditt företagsnamn är klar. Om du vill ha ett domännamn med samma namn som ditt företag, ska du tänka på att registrera domännamnet så fort som möjligt när ditt företagsnamn har blivit registrerat av Bolagsverket.

Mer för dig som ska starta aktiebolag

Se filmen Så går det till att starta ett aktiebolag.

Skatteverket har mer information

Informationsträffar (Skatteverket) Länk till annan webbplats.

Stöd till blivande företagare (Skatteverket) Länk till annan webbplats.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt bankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla det nya företaget till oss.