Lagar för aktiebolag

Här finns lagar och förordningar för aktiebolag.

Lagar och förordningar

Aktiebolagsförordningen (2005:559) Länk till annan webbplats.

Aktiebolagslagen (2005:551) Länk till annan webbplats.

Bokföringslagen (1999:1078) Länk till annan webbplats.

Delgivningsförordningen (2011:154) Länk till annan webbplats.

Delgivningslagen (2010:1932) Länk till annan webbplats.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn Länk till annan webbplats.

Förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor Länk till annan webbplats.

Konkurrenslagen (2008:579) Länk till annan webbplats.

Konkursförordningen (1987:916) Länk till annan webbplats.

Kupongskattelagen (1970:624) Länk till annan webbplats.

Lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling Länk till annan webbplats.

Lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Länk till annan webbplats.

Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Länk till annan webbplats.

Lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Länk till annan webbplats.

Lagen (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551) Länk till annan webbplats.

Lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer Länk till annan webbplats.

Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Länk till annan webbplats.

Lagen (2014:836) om näringsförbud Länk till annan webbplats.

Lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän Länk till annan webbplats.

Lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister Länk till annan webbplats.

Lagen (1999:116) om skiljeförfarande Länk till annan webbplats.

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda Länk till annan webbplats.

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag Länk till annan webbplats.

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Länk till annan webbplats.

Lönegarantilagen (1992:497) Länk till annan webbplats.

Revisorslagen (2001:883) Länk till annan webbplats.

Årsredovisningslagen (1995:1554) Länk till annan webbplats.

EG-förordningar

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer Länk till annan webbplats.

Propositioner

Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Länk till annan webbplats.