Ansök om att Bolagsverket kallar till bolagsstämma

Om styrelsen inte kallar till en bolagsstämma i tid kan du ansöka om att Bolagsverket istället gör det. Vi kan kalla till både årsstämmor och extra bolagsstämmor.

Skicka ansökan till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Innehåll i ansökan

Skicka detta till oss:

  • blankett Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717
  • en kopia på aktuell aktiebok
  • förslag på dagordning
  • förslag på tid och plats för stämman
  • en kopia på den begäran som skickats till styrelsen – om ansökan gäller en extra bolagsstämma.

Kostar det något?

Själva ansökan är gratis. Företaget ska dock betala för Bolagsverkets kostnader av att kalla till stämman.

Vem kan ansöka om att vi ska kalla till bolagsstämma?

De här personerna i företaget kan ansöka om att vi ska kalla till stämma:

  • styrelseledamot
  • verkställande direktör
  • revisor
  • aktieägare.

Lagar och regler

7 kap. 17 § aktiebolagslagen (2005:551) Länk till annan webbplats.