Stämman godkänner i efterhand – teckningsoptioner

Styrelsen kan besluta att ge ut teckningsoptioner under förutsättning att en senare bolagsstämma godkänner styrelsens beslut.

Även om det inte finns ett bemyndigande registrerat för styrelsen att fatta beslut om att ge ut teckningsoptioner, så kan styrelsen fatta ett sådant beslut. En förutsättning är dock att bolagsstämman sedan godkänner styrelsens beslut.

Innan styrelsen fattar sitt beslut ska den ta fram och upprätta de handlingar som krävs, på samma sätt som sker när bolagsstämman fattar beslut.

När bolagsstämman sedan ska besluta att godkänna styrelsens beslut eller inte har bolagsstämman endast två alternativ, godkänna styrelsens beslut i sin helhet eller inte godkänna det alls. Bolagsstämman kan alltså inte ändra på delar av beslutet.