Ansök om tillstånd att få verkställa minskningsbeslutet

Om aktiekapitalet minskas för återbetalning till aktieägarna eller för avsättning till fritt eget kapital är huvudregeln att företaget måste ansöka om tillstånd hos oss för att få verkställa minskningsbeslutet. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du ansöker om tillstånd.

När ska du ansöka om tillstånd?

Som utgångspunkt måste du ansöka om tillstånd för att få verkställa ditt minskningsbeslut om aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna eller för avsättning till fritt eget kapital.

Innan du kan ansöka om tillstånd måste du som ett första steg fatta ett minskningsbeslut och anmäla minskningsbeslutet för registrering till oss. Om beslutet kräver tillstånd för att få verkställas ska du sedan i ett andra steg även ansöka om tillstånd att få verkställa minskningen.

För att ta reda på om just ditt minskningsbeslut kräver tillstånd läser du vår information om att minska aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna eller minska aktiekapitalet för att avsätta medel till fritt eget kapital. På de sidorna hittar du även en beskrivning av de olika stegen för att få tillstånd så att minskningen kan verkställas.

När ska ansökan vara hos oss?

Ansökan om tillstånd ska du skicka in samtidigt som anmälan om minskning, eller senast två månader efter det att minskningsbeslutet registrerades. Om du inte skickar in ansökan i rätt tid upphör minskningsbeslutet att gälla. Bolagsverket kommer då att återställa aktiekapitalet och i vissa fall även berörda delar av bolagsordningen.

Skicka in det här till oss

Du kan inte ansöka om tillstånd att få verkställa minskningsbeslutet i våra e-tjänster utan du måste skicka in en ansökan undertecknad i original. Var noga med att du får med rätt uppgifter och att rätt bilaga skickas med i din ansökan. Det räcker inte med att endast skicka in blanketten.

Tabell som visar vilka handlingar du ska skicka in vid en minskning för återbetalning till aktieägarna.

Handling

Skickas in?

Kommentar

Blanketten Ansökan om tillstånd att minska aktiekapitalet, nr 830 Pdf, 235 kB.

Ja

En styrelseledamot eller den verkställande direktören måste skriva under anmälan.

Intyg från styrelsen eller den verkställande direktören (original eller bestyrkt kopia)


Eller

Yttrande från revisor (original eller bestyrkt kopia)

Ja

Av intyget ska det framgå att företagets kända borgenärer har underrättats om minskningsbeslutet. Intyget ska vara underskrivet av den verkställande direktören eller av minst halva styrelsen. Yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor om att minskningen av aktiekapitalet inte medför någon fara för företagets borgenärer.

Betala avgiften

Du måste betala ansökningsavgiften. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende. Om du inte betalar avgiften kan vi skriva av ditt ärende.