Anmäl beslutet om att minska aktiekapitalet

När bolagsstämman fattat beslut om minskning av aktiekapitalet ska styrelsen anmäla beslutet för registrering till Bolagsverket. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du anmäler ditt ärende till oss.

Skicka in det här till oss 

Du kan inte anmäla en minskning av aktiekapitalet i våra e-tjänster utan du måste skicka in en anmälan undertecknad i original. Var noga med att du får med rätt uppgifter och att rätt bilagor skickas med för det minskningsbeslut du ska anmäla. Det räcker inte med att endast skicka in blanketten.

Här kan du läsa om vad du ska skicka in när du anmäler ett beslut om att minska aktiekapitalet för:

Återbetalning till aktieägarna

Avsättning till fritt eget kapital

Täckande av förlust

När ska anmälan vara hos oss?

Anmälan ska vara hos oss inom fyra månader från att bolagsstämman beslutat om att minska aktiekapitalet. Om anmälan skulle komma in senare har beslutet om minskning upphört att gälla och kan inte leda till registrering. Om företaget fortfarande vill minska sitt aktiekapital måste aktieägarna ta ett nytt beslut om minskning på en bolagsstämma.

Betala avgiften

Du måste betala registreringsavgiften. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende. Om du inte betalar avgiften kan vi skriva av ditt ärende.

Vad händer när du skickat in anmälan och betalat avgiften?

Vi kontrollerar att

  • alla handlingar skickats in
  • handlingarna innehåller rätt uppgifter.

Om ärendet är komplett

Om ärendet är komplett registrerar vi det och skickar ett registreringsbevis. Om det krävs tillstånd för att få verkställa minskningsbeslutet kommer det att framgå av registreringsbeviset att minskningen av aktiekapitalet pågår. Du måste då också skicka in en ansökan om tillstånd.

Om ärendet inte är komplett

Om ärendet inte är komplett skickar vi ett föreläggande där det står vad du måste göra för att vi ska kunna registrera ärendet. Om du inte kompletterar ditt ärende i tid kan vi skriva av det.

Vad händer om vi avskriver ditt ärende?

Om ditt ärende blir avskrivet är det inte möjligt att anmäla det aktuella beslutet om minskning av aktiekapitalet i ett nytt ärende. Företaget måste i så fall fatta ett nytt beslut om minskning.