Makulering eller inlösen – konvertibler

Det här är våra riktlinjer för hur en makulering eller inlösen av redan utgivna och registrerade konvertibler går till.

När en konvertibel makulerats eller lösts in i förtid kan ni anmäla det till oss. Anmälan behöver inte omfatta samtliga konvertibler som hör till en viss emission, utan kan bestå av endast en del av konvertiblerna.

Om en konvertibel har lösts in i förtid innebär det i regel att lånebeloppet har återbetalats till konvertibelinnehavaren. Då kan inte en konvertering till nya aktier göras längre.

Företaget kan också besluta att makulera konvertibeln. Den upphör i så fall att gälla.