Anmäl konvertibler

När ni beslutat att ge ut konvertibler, ska ni anmäla det till Bolagsverket.

I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka med din anmälan. Anmälan måste ha kommit in till Bolagsverket inom sex månader från beslutet. Om styrelsen fattat beslutet och detta sedan godkänts i efterhand av bolagsstämman, ska anmälan ha kommit in inom ett år från styrelsens beslut.

Anmäl en del av emissionen (delregistrering)

Du kan dela upp registreringen av emissionen i olika steg i stället för att anmäla hela emissionen vid ett och samma tillfälle. Det kan du bara göra om lånebeloppet har angetts som ett högsta lånebelopp. I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka med din anmälan när du anmäler den andra eller tredje delregistreringen osv.