Beslut – fondemission

Ett beslut om fondemission fattas av bolagsstämman.

För att ett beslut om fondemission ska kunna fattas räcker det normalt med enkel majoritet, alltså att beslutet fått mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna.

Om beslutet förutsätter att bolagsordningen ändras krävs att minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman röstat för beslutet.

Innehåll i beslutet

Beslutet måste innehålla de uppgifter som finns med i förslaget. Läs om vad som ska finnas med på sidan Förslag.