Anmäl fondemission

Ett beslut om fondemission ska anmälas till Bolagsverket.

I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka in tillsammans med anmälan som du ska skicka in så fort som möjligt efter att beslutet har fattats.

Mallar för bilagor till anmälan

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.