Öka eller minska aktiekapitalet

Alla aktiebolag har ett aktiekapital registrerat hos Bolagsverket. Ett aktiebolag kan av olika anledningar vilja öka eller minska sitt aktiekapital. Om aktiekapitalet ändras innebär det ofta att antalet aktier som aktiebolaget har också ändras. Du måste alltid anmäla till Bolagsverket om du ökar eller minskar aktiekapitalet.

Det finns även möjlighet att ändra antalet aktier utan att ändra aktiekapitalet, antingen genom att dela upp eller lägga samman aktiebolagets aktier.

Att öka eller minska aktiekapitalet kan vara komplicerat. Det kan vara klokt att anlita hjälp för att öka eller minska aktiekapitalet.

Du kan inte anmäla en ökning eller minskning av aktiekapitalet i våra e-tjänster utan du måste skicka in en anmälan undertecknad i original. Använd våra blanketter när du vill anmäla ökning eller minskning av aktiekapitalet.

Vill du öka aktiekapitalet?

Vanliga anledningar till att öka aktiekapitalet:

  • Finansiera en investering.
  • Ta in nya aktieägare.
  • Öka sin kreditvärdighet, till exempel för att lättare få lån.
  • Slippa tillståndskravet i samband med minskning av aktiekapitalet.

Vill du minska aktiekapitalet?

Vanliga anledningar till att minska aktiekapitalet:

  • Lösa ut en aktieägare.
  • Täcka en förlust.
  • Aktiekapitalet är tillräckligt högt och det finns förutsättningar att
  • betala tillbaka till aktieägarna
  • föra över pengarna till fritt eget kapital.