Ändra till privat eller publikt aktiebolag

Du som driver ett aktiebolag kan ändra den typ av företag du har, från privat till publikt eller tvärtom.

Ändra till publikt aktiebolag

En förutsättning för att ändra till ett publikt aktiebolag är att företaget har minst 500 000 kronor i aktiekapital. Om aktiebolaget inte har det måste företaget öka aktiekapitalet. Beslutet om att öka aktiekapitalet måste fattas senast i samband med beslutet om att bli publikt.

  1. Bolagsstämman beslutar om att bli publikt och om ny bolagsordning.
  2. En revisor lämnar ett yttrande.
  3. Anmäl ändringen till Bolagsverket.
  4. Bolagsverket registrerar ändringen.

1. Bolagsstämman beslutar om att bli publikt och om ny bolagsordning

När ett aktiebolag ska ändra från att vara privat till att bli publikt ska bolagsstämman besluta om det. Bolagsstämman måste också fatta beslut om att ändra bolagsordningen.

Beslutet är giltigt om aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman röstat ja.

I den nya bolagsordningen ska det stå ”(publ)” efter företagsnamnet. Bolagsstämman kan också besluta att ända företagsnamnet så att det framgår i namnet att aktiebolaget är publikt.

2. En revisor lämnar ett yttrande

Skicka in en anmälan till Bolagsverket.

3. Anmäl ändringen till Bolagsverket

Företaget blir ett publikt aktiebolag när Bolagsverket har registrerat ändringen.

4. Bolagsverket registrerar ändringen

Företaget blir ett publikt aktiebolag när Bolagsverket har registrerat ändringen.

Ändra till privat aktiebolag

  1. Bolagsstämman beslutar om att bli privat och om ny bolagsordning.
  2. Anmäl ändringen till Bolagsverket.
  3. Bolagsverket registrerar ändringen.

1. Bolagsstämman beslutar om att bli privat och om ny bolagsordning

När ett aktiebolag ska ändra från att vara publikt till att bli privat ska bolagsstämman besluta om det. Bolagsstämman måste också fatta beslut om att ändra bolagsordningen.

Beslutet är giltigt om samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman röstar för beslutet och de tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i aktiebolaget.

Företagsnamnet i den nya bolagsordningen ska inte innehålla ”(publ)” och det i övrigt som visar att aktiebolaget är publikt.

2. Anmäl ändringen till Bolagsverket

Skicka in en anmälan till Bolagsverket. Bifoga bolagsstämmoprotokollet och den nya bolagsordningen.

3. Bolagsverket registrerar ändringen

Företaget blir ett privat aktiebolag när Bolagsverket har registrerat ändringen.

Reglerna för privata och publika aktiebolag

Läs om privata och publika aktiebolag.

Mallar för bilagor till anmälan

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.