Ändra i ett kommunalt aktiebolag

När en eller flera kommuner, direkt eller indirekt, äger ett aktiebolag ska de följa både aktiebolagslagen och kommunallagen. Det är ägarna som ser till att reglerna följs.

Anmäl ändringar i bolagsordningen

Ett kommunalt aktiebolag kan ändra exempelvis adress och styrelse men inte bolagsordning på i vår e-tjänst på verksamt.se. Anmäl ändringar i bolagsordningen med post.

Om bland annat något av följande ändras måste du anmäla en ändring av bolagsordningen:

  • Det fastställda kommunala ändamålet och befogenheterna som är ram för verksamheten.
  • Om syftet med verksamheten är annat än att ge vinst till ägarna, så måste det finnas en bestämmelse om hur bolagets vinst och tillgångar ska användas vid en likvidation.
  • Att kommunfullmäktige har möjlighet att ta ställning innan principiella eller viktiga beslut fattas.
  • Att alla styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska utses av kommunfullmäktige om det är ett privat bolag. Antingen ska ett bestämt antal väljas eller så kan det finnas ett lägsta och högsta antal.
  • Att lekmannarevisorer ska utses av kommunfullmäktige. Antingen ska ett bestämt antal väljas eller så kan det finnas ett lägsta och högsta antal.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.