Driva aktiebolag

När du driver ett aktiebolag måste du anmäla ändringar av det som är registrerat till Bolagsverket. Kanske vill du ändra företagsnamn, byta personer i styrelsen eller flytta företaget.

Gör så här för att ändra en uppgift

  1. Besluta
  2. Skicka in en anmälan
  3. Betala
  4. Vi handlägger ärendet
  5. Du får en bekräftelse

1. Besluta

Bolagsstämman eller styrelsen tar beslut att ändra något i företaget. Vissa beslut måste bolagsstämman ta, medan styrelsen får ta mindre beslut.

2. Skicka in en anmälan

Skicka in en anmälan om att ändra den registrerade uppgiften till den nya de beslutat om.

Du kan anmäla ändringar på två sätt:

Det kan gå sju dagar snabbare för oss att handlägga ditt ärende om du lämnar in det via verksamt.se istället för på en blankett.

3. Betala

Betala avgiften.

Vi tar ut avgifter för det vi gör eftersom vår verksamhet inte betalas med skattemedel.

4. Vi handlägger ärendet

Vi registrerar ändringen.

Vi hör av oss om du måste skicka in fler uppgifter innan vi kan registrera ändringen.

5. Du får en bekräftelse

Vi skickar ett meddelande till företagets kontaktuppgifter att ändringen är registrerad.

Kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade nu

Du kan själv kontrollera vilka uppgifter som Bolagsverket har registrerat om företaget. Anmäl ändringar som företaget har beslutat om som inte är registrerade hos oss!