Skriv under aktiebolagets årsredovisning

Ta fram årsredovisningen och de eventuella bilagorna som företaget behöver. På ett styrelsemöte beslutar styrelsen att årsredovisningen är färdig och skriver under den.

Det här motsvarar steg 3 i guiden för att ta fram en årsredovisning.

Läs mer om vilka delar och bilagor som ska ingå i årsredovisningen.

Innehåll vid underskrifterna

Underskrifterna ska innehålla:

  • underskrift
  • namnförtydligande
  • datum.

Om alla skriver under samma dag räcker det att datumet anges en gång. Skrivs årsredovisningen under vid olika tillfällen ska samtliga datum anges.

Exempel på hur du kan skriva det eller de datum då årsredovisningen skrevs under

Exempel 1

asdf

Exempel 2

asdf

Skriv under en digital årsredovisning

Om företaget tagit fram årsredovisningen i digital form kan styrelseledamöterna och den verkställande direktören antingen skriva ut den och skriva under den på papper, eller skriva under den digitalt.

Skriv under årsredovisningen digitalt

En digital underskrift måste vara en avancerad elektronisk underskrift. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) styr vilka underskrifter som är godkända.

Vem ska skriva under årsredovisningen?

De här ska skriva under årsredovisningen:

  • alla styrelseledamöter
  • vd:n
  • arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen.

Ersätter en suppleant en styrelseledamot?

En redan invald suppleant kan ersätta en styrelseledamot. En styrelseledamot kan däremot inte ge en fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen.

Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.

Har företaget ändrat styrelse eller vd?

Det är alltid den styrelse och verkställande direktör som senast är anmäld till Bolagsverket vid dagen för underskrift som ska skriva under årsredovisningen.

Har företaget ändrat styrelse men inte anmält det till oss är det alltså den förra styrelsen som ska skriva under. Det är därför viktigt att direkt anmäla styrelseändringar till Bolagsverket.

Håller en styrelseledamot inte med om beslutet?

En styrelseledamot kan inte vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande åsikt, ska hen ändå skriva under årsredovisningen.

Om den avvikande åsikten har antecknats i styrelseprotokollet ska protokollet lämnas in tillsammans med årsredovisningen.

Vad innebär det att skriva under årsredovisningen?

När hela styrelsen har skrivit under årsredovisningen räknas det som att årsredovisningen är upprättad. Det betyder att årsredovisningen är färdig.

Om inte årsredovisningen är upprättad i tid kan företagets styrelse åtalas för bokföringsbrott. Läs mer om bokföringsbrott på Ekobrottsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Läs mer om förseningsavgifter och andra konsekvenser av att inte ta fram årsredovisningen i tid.

Lagar och regler

2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) Länk till annan webbplats.