Ta fram en årsredovisning

När räkenskapsåret är slut ska företaget ta fram sin årsredovisning, presentera den på sin årsstämma och sedan lämna in den till Bolagsverket. Här finns en beskrivning för hela arbetet med årsredovisningen.

Viktiga tidsgränser

Totalt får det gå högst sju månader efter räkenskapsårets slut innan årsredovisningen måste vara hos Bolagsverket. Men det är inte den enda viktiga tidsgränsen.

 1. Årsredovisningen ska vara färdig senast två veckor innan årsstämman, om företaget inte har en revisor. Har företaget revisor ska den vara färdig senast sex veckor innan årsstämman.
 2. Kalla till årsstämman tidigast sex veckor, och senast fyra veckor, innan årsstämman.
 3. Håll årsstämman senast sex månader efter räkenskapsårets slut.
 4. Lämna in årsredovisningen så att den är hos oss på Bolagsverket senast en månad efter årsstämman.

1. Bokför löpande under året

Företaget ska löpande bokföra alla affärshändelser under räkenskapsåret. Det är Bokföringsnämnden Länk till annan webbplats. som har information om det, inte Bolagsverket.

2. Ta fram årsredovisningens delar och bilagor

Ta fram årsredovisningen och de eventuella bilagorna som företaget behöver.

Läs mer om vilka delar och bilagor som en årsredovisning kan bestå av.

3. Skriv under årsredovisningen

På ett styrelsemöte beslutar styrelsen att årsredovisningen är färdig och skriver under den.

4. Ta eventuellt fram en revisionsberättelse

Om företaget ska ha en revisionsberättelse så är det nu revisorn skriver den.

5. Kalla till årsstämman

Styrelsen ska kalla aktieägarna till årsstämman.

6. Låt aktieägarna läsa årsredovisningen

Här är det olika regler beroende på vilken form aktiebolaget har.

Privata aktiebolag och publika aktiebolag utanför reglerad marknad

Aktieägarna ska kunna läsa årsredovisningen och eventuella bilagor minst två veckor innan årsstämman i vart fall

 • i företagets lokaler
 • med post genast och utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Publika företag på reglerad marknad

Styrelsen ansvarar för att årsredovisningen med bilagor är tillgänglig för aktieägarna minst tre veckor innan årsstämman

 • i företagets lokaler
 • på företagets webbplats
 • med post genast och utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

7. Håll årsstämman

Nu är det dags för årsstämman. Läs mer om hur det går till att hålla årsstämman.

8. Skriv under fastställelseintyget

Innan du kan lämna in företagets årsredovisning måste en styrelseledamot skriva under fastställelseintyget. Det går till på olika sätt beroende på om du ska lämna in årsredovisningen digitalt eller på papper.

Lämna in digitalt

En styrelseledamot eller företagets vd loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen digitalt.

Lämna in på papper

Gör så här:

 • Kopiera årsredovisningen. Originalet sparar företaget hos sig.
 • Bestyrk kopian. Det gör du på kopian, antingen i fastställelseintyget eller separat. Läs mer om våra regler för att bestyrka en kopia.
 • På kopian ska det finnas ett fastställelseintyg som en styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under. Underskriften på fastställelseintyget ska vara i original.
 • Kopiera och bestyrk de bilagor företaget ska ha, till exempel revisionsberättelse och koncernredovisning.

9. Lämna in årsredovisningen till Bolagsverket

Avsluta med att lämna in årsredovisningen. Antingen lämnar du in den digitalt eller så skickar du in den med post.