Förseningsavgifter aktiebolag

Om du inte lämnar in årsredovisningen i tid måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation. Att inte ta fram årsredovisningen i tid kan dessutom vara ett bokföringsbrott som styrelsen och den verkställande direktören kan bli åtalade för.

Coronaviruset och förseningsavgifter

Vi får många frågor om vad som händer om bolagen drabbas av coronasmittan och därför inte hinner komma in med sin årsredovisning i tid. Kommer Bolagsverket att låta bli att besluta om förseningsavgift?

Coronavirusets påverkan på förseningsavgifter

Hur mycket kostar förseningsavgifterna?

Företaget måste betala förseningsavgift om vi inte har fått in en komplett årsredovisning senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Företaget kan behöva betala totalt tre förseningsavgifter. Redan vid en dags försening ska privata aktiebolag betala en förseningsavgift på 5 000 kronor. Förseningsavgift 2 ska företaget betala om du inte har skickat in årsredovisningen till oss inom ytterligare två månader. Fortsätter förseningen i ytterligare två månader därefter ska företaget betala förseningsavgift 3.

Förseningsavgifter för privata aktiebolag

Tabell som visar de olika förseningsavgifterna och avgiften för dessa.

Ärende

Kronor

Förseningsavgift 1

5 000

Förseningsavgift 2, försening mer än två månader

5 000

Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader

10 000

Förseningsavgifter för publika aktiebolag

Tabell som visar de olika förseningsavgifterna och avgiften för dessa.

Ärende

Kronor

Förseningsavgift 1

10 000

Förseningsavgift 2, försening mer än två månader

10 000

Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader

20 000

 

Exempel på vad olika förseningsavgifter kostar om du inte lämnar in årsredovisningen

Exempel 2: Försenad tre månader

Årsredovisningen kommer in tre månader för sent.

Företaget ska betala: 5 000 kr + 5 000 kr = 10 000 kr

Exempel 1: Försenad en dag

Årsredovisningen kommer in en dag för sent.

Företaget ska betala: 5 000 kr

Vad händer om företaget inte betalar förseningsavgiften?

Betalar inte företaget avgiften skickar vi en uppmaning om att betala. Om företaget ändå inte betalar avgiften skickar vi ärendet till Kronofogden som arbetar med att driva in skulder.

Varför kan du inte få lämna in årsredovisningen för sent?

Bolagsverket har inte någon laglig möjlighet att förlänga tiden (ge anstånd) för när årsredovisningen ska lämnas in. Har företaget skäl för att lämna in årsredovisningen sent kan du istället ansöka om få pengarna tillbaka för förseningsavgiften (få eftergift av förseningsavgiften).

Läs mer om att ansöka om eftergift, ändring och att överklaga.

Vad händer om företaget inte betalar förseningsavgiften?

Betalar inte företaget avgiften skickar vi en uppmaning om att betala. Om företaget ändå inte betalar avgiften skickar vi ärendet till Kronofogden som arbetar med att driva in skulder.

Varför kan du inte få lämna in årsredovisningen för sent?

Bolagsverket har inte någon laglig möjlighet att förlänga tiden (ge anstånd) för när årsredovisningen ska lämnas in. Har företaget skäl för att lämna in årsredovisningen sent kan du istället ansöka om få pengarna tillbaka för förseningsavgiften (få eftergift av förseningsavgiften).

Läs mer om att ansöka om eftergift, ändring och att överklaga.

Hur påverkar en fortsatt bolagsstämma sista inlämningsdatumet?

Om årsstämman har beslutat om att hålla en fortsatt bolagsstämma och anmält detta på rätt sätt så ska årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket senast nio månader efter räkenskapsårets slut.

Ytterligare konsekvenser av att lämna in en årsredovisning för sent

Företaget riskerar likvidation

Företaget riskerar att få ett föreläggande om likvidation om inte en komplett årsredovisning har kommit in inom elva månader från räkenskapsårets slut. Lämnar företaget ändå inte in en komplett årsredovisning kan Bolagsverket besluta att företaget ska gå i likvidation och vi utser då en likvidator som ska avsluta företagets verksamhet.

Styrelseledamöterna riskerar att bli personligt betalningsansvariga

Styrelseledamöterna i företaget riskerar att bli personligt betalningsansvariga för företagets skulder om inte en komplett årsredovisning har lämnats in inom femton månader från slutet av räkenskapsåret.

Det kan vara ett bokföringsbrott att inte upprätta årsredovisningen i tid

Det kan vara ett bokföringsbrott att inte upprätta årsredovisningen inom sex månader från slutet av räkenskapsåret. Detta gäller oavsett när årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket. Läs mer om bokföringsbrott på Ekobrottsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..