Resultaträkning i årsredovisningen

Resultaträkningen är en obligatorisk del av årsredovisningen. I den sammanfattar företaget sina intäkter och kostnader för det gångna räkenskapsåret.

Utformning av resultaträkningen

Strukturen av resultaträkningen beror på om företaget följer regelverket K2 eller K3.

Mindre företag som följer K2-regelverket

Mindre företag som följer K2-regelverket ska använda en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Den visar företagets prestationer under året och vad det kostat att utföra dessa prestationer.

Hur en kostnadsslagsindelad resultaträkning ska utformas framgår av Bokföringsnämndens vägledning: K2 Årsredovisning i mindre företag Länk till annan webbplats.. Se kapitel 4 med kommentarer. Hur intäkter och kostnader i ett mindre aktiebolags resultaträkning ska redovisas framgår också av vägledningen. Se kapitel 6–8 med kommentarer och exempel.

Större företag eller företag som följer K3-regelverket

Resultaträkningen ska utformas på ett av två sätt: kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad.

  • Den kostnadsslagsindelade resultaträkningen visar företagets prestationer under året och vad det kostat att utföra dessa prestationer.
  • Den funktionsindelade resultaträkningen delar in kostnaderna i olika aktiviteter som tillverkning, försäljning och administration.

I bilaga 2 och 3 till årsredovisningslagen finns uppställningsformerna.

Det finns information om hur resultaträkningen ska utformas i kapitel 5 i Bokföringsnämndens vägledning: K3 Årsredovisning och koncernredovisning Länk till annan webbplats..

Dispens för att låta bli att skriva ut nettoomsättningen

Mindre företag har i undantagsfall möjlighet att redovisa resultaträkningen i förkortad form. Då kan de låta bli att skriva ut nettoomsättningen. I undantagsfall kan Bolagsverket bevilja en sådan dispens.

Vilka årsredovisningar ska ha en resultaträkning?

Alla företag som ska ha en årsredovisning ska också ha en resultaträkning.

Har företaget inte haft någon verksamhet under räkenskapsåret?

Ett undantag från regeln om att alla ska ha en resultaträkning är företag som inte haft verksamhet under räkenskapsåret. De måste inte ha en resultaträkning i årsredovisningen.

I så fall ska företaget skriva i fastställelseintyget på förstasidan att resultaträkningen inte kan fastställas eftersom den inte finns med.