Kassaflödesanalys för aktiebolag

Kassaflödesanalysen är en del av årsredovisningen som större företag ska ta fram. En kassaflödesanalys ska redovisa företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret. Tidigare kallades kassaflödesanalysen för "finansieringsanalys".

Vilka företag ska ha en kassaflödesanalys?

Större företag ska ha en kassaflödesanalys.

Läs mer om kassaflödesanalyser

Läs mer om kassaflödesanalyser i 7 kap. av Bokföringsnämndens vägledning: K3 Årsredovisning och koncernredovisning Länk till annan webbplats..

Lagar och regler

6 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554) Länk till annan webbplats.