Fastställelseintyg

Alla årsredovisningar måste ha ett fastställelseintyg i original, undertecknat för hand på papper eller med e-legitimation i vår e-tjänst för digital inlämning. Fastställelseintyget intygar att årsredovisningen är godkänd på årsstämman.

Skicka inte in protokoll istället

Skicka inte in protokollet från årsstämman istället för ett fastställelseintyg. Det är olika handlingar och vi kan inte godkänna ett protokoll istället för fastställelseintyget.

Innehåll på förstasidan och i fastställelseintyget

Vi rekommenderar att årsredovisningen har en förstasida där följande står:

 • organisationsnummer
 • företagets namn
 • räkenskapsår.

På förstasidan är det också lämpligt att placera fastställelseintyget. Fastställelseintyget ska innehålla:

 • underskrift i original (med penna på papper eller e-legitimation i vår e-tjänst för digital inlämning)
 • datum för årsstämman
 • datum för underskrifterna
 • ort
 • att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman
 • vad årsstämman beslutade om vinsten eller förlusten.

Lägg gärna till bestyrkande i fastställelseintyget

Fastställelseintyget kan innehålla bestyrkande av årsredovisningen, så att underskrifterna för fastställelseintyget också fungerar som intyg på att årsredovisningskopian är korrekt.

Om fastställelseintyget inte innehåller bestyrkande måste det finnas på en annan plats.

Våra exempel på färdiga fastställelseintyg innehåller bestyrkanden. Använd gärna dem.

Mallar för fastställelseintyg

Så här kan det stå i fastställelseintyget:

Mallar: Fastställelseintyg för årsredovisningar utan revisionsberättelse

Välj den situation som gäller för ditt företag. Fyll i uppgifterna som saknas mellan hakparenteserna.

Årsstämman godkänner styrelsens förslag

Undertecknad styrelseledamot i [aktiebolagets namn] intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman den [dag månad år]. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur [vinsten/förlusten] ska disponeras.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalet.

Årsstämman godkänner inte styrelsens förslag

Undertecknad styrelseledamot i [aktiebolagets namn] intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman den [dag månad år]. Årsstämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag till hur [vinsten/förlusten] ska disponeras. Årsstämman beslutade i stället att [fyll i vad stämman beslutade].

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalet.

Aktiebolag i likvidation

Undertecknad likvidator i [aktiebolagets namn] intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den [dag månad år].

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalet.

Mallar: Fastställelseintyg för årsredovisningar med revisionsberättelse

Välj den situation som gäller för ditt företag. Fyll i uppgifterna som saknas mellan hakparenteserna.

Årsstämman godkänner styrelsens förslag

Undertecknad styrelseledamot i [aktiebolagets namn] intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den [dag månad år]. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur [vinsten/förlusten] ska disponeras.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Årsstämman godkänner inte styrelsens förslag

Undertecknad styrelseledamot i [aktiebolagets namn] intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den [dag månad år]. Årsstämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag till hur [vinsten/förlusten] ska disponeras. Årsstämman beslutade i stället att [fyll i vad stämman beslutade].

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Aktiebolag i likvidation

Undertecknad likvidator i [aktiebolagets namn] intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den [dag månad år].

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Då intygar den som skriver under samtidigt att kopian är likadan som originalet.

Lägg till följande under våra färdiga texter:

 • ort
 • datum
 • underskrift i original
 • namnförtydligande.

Exempel på fastställelseintyg för företag i koncerner hittar du på sidan om koncernredovisningar.

Vem ska skriva under fastställelseintyget?

En av de här ska skriva under fastställelseintyget:

 • den verkställande direktören
 • en styrelseledamot.

Fastställelseintyget ska alltså vara i original (på papper eller digitalt), medan resten av årsredovisningen är en bestyrkt kopia.

Läs mer om vad som är ett original respektive bestyrkt kopia.

Har en suppleant ersatt en styrelseledamot?

Om en styrelsesuppleant ersätter en ordinarie styrelseledamot när fastställelseintyget ska skrivas under, ska det stå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.

Skriv under i rätt ordning

Vi kan inte godta handlingar där datumen är i fel ordning. Det är därför viktigt att du tar fram årsredovisningen på rätt sätt.

Företag som har skickat in handlingar med datum i fel ordning kan ändra datumen om de har råkat skriva fel datum (till exempel skrivit förra året istället för det nuvarande). Datumen på handlingarna måste dock vara datumen som händelserna skedde på i verkligheten. Om händelserna har skett i fel ordning, bör dessa göras om.